Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

16 września 2023, 11:00

Zarząd GTPS zawiadamia, że na podstawie podjętej Uchwały Nr 8/2023 z dnia 04.08.2023 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień

16 września 2023 o godz. 11.00.

W przypadku braku quorum II termin wyznaczono tego samego dnia o godz. 11:30.

Powodem zwołania w/w jest konieczność przeprowadzenia wyboru nowych władz stowarzyszenia w związku z rezygnacją dwóch członkiń Komisji Rewizyjnej i śmiercią jednego z członków Zarządu.

W razie niemożności uczestniczenia w powyższym zgromadzeniu, można udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi GTPS wyłącznie na dedykowanym druku. Druki pełnomocnictw do pobrania:

Pełnomocnictwa na innych drukach nie będą honorowane.

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem towarzystwa.

Z poważaniem

Zarząd GTPS