Komitet Honorowy

 • Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Tadeusz Wojda – Arcybiskup Metropolita Gdański
 • Marcin Hintz – Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiej w RP
 • Alksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej
 • Piotr Stepnowski – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • Ryszard Minkiewicz – Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Iwona Hofman – Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • Grzegorz Węgrzyn – Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
 • Józef Borzyszkowski – Przewodniczący Rady Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku
 • Janusz Limon – Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, członek Prezydium
 • Adriana Zaleska-Medynska – Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
 • Lawrence Ugwu – Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku
 • Anna Walczak – Dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
 • Roman Perucki – Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
 • Marek Więcławek – Dyrektor Cappelli Gedanensis
 • Jerzy Starak – Prezes Rady Nadzorczej Polpharma S.A.