Relacja z Gali Jubileuszowej 100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku