HONOROWE NAGRODY GTPS

Honorowe Nagrody GTPS 2023

 • Anna Sakowicz
  w dziedzinie literatury za cykl powieści „Jaśminowa Saga”
 • Jakub Kornhauser
  w dziedzinie poezji za całokształt twórczości
 • Dariusz Wójcik
  w dziedzinie muzyki za działalność muzyczną i kulturalną
 • Barbara Kuchnowska
  w dziedzinie sztuk plastycznych za dyplom malarski „O czerwieni”

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2018

 • Antoni Pawlak
  w dziedzinie literatury za tom „Zapiski na paczce papierosów” (wyd. Wielka Litera, 2018)
 • Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
  w dziedzinie sztuki za pełne sukcesów przewodnictwo Gdańskiej Galerii Fotografii – części Muzeum Narodowego w Gdańsku – oraz propagowanie sztuki nowoczesnej
 • Marek Model
  w dziedzinie sztuki za stworzenie cyklu „Bardzo Młode Malarstwo” w Galerii PUNKT.
 • Sylwia Góra-Weber
  w dziedzinie teatru za wybitne kreacje aktorskie na scenie Teatru Wybrzeże i Teatru BOTO w Sopocie
 • Magdalena Chmielecka
  w dziedzinie muzyki za dotychczasowe osiągnięcia na scenach operowych jako solistki i laureatki międzynarodowych konkursów wokalnych
 • Maciej Kułakowski
  w dziedzinie muzyki za znakomite osiągnięcia koncertowe, w tym za znalezienie się w bieżącym roku wśród reprezentantów agencji Young Classical Artists Trust
 • Leszek Kułakowski
  w dziedzinie muzyki za 25 lat organizacji Jazz Komeda Festival w Słupsku
 • grupa Trupa Trupa
  w dziedzinie muzyki za stworzenie świetnej marki w branży; za żywą obecność w mediach i na scenie międzynarodowej

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2017

 • Ewa Barylewska-Szymańska
  w dziedzinie kultury i nauki za promowanie historii, kultury i sztuki dawnego Gdańska oraz za dokonania naukowe
 • Zbigniew Canowiecki
  w dziedzinie wspierania kultury i nauki
 • Anna Czekanowicz-Drążewska
  w dziedzinie kultury za całokształt dokonań dla kultury gdańskiej
 • Barbara Jóźwiak w dziedzinie wspierania kultury i sztuki
 • Mariusz Kulpa
  w dziedzinie rzeźby za całokształt dokonań artystycznych
 • Jan Łukaszewski
  w dziedzinie muzyki za komplet nagrań motetów Andreasa Hakenbergera
 • Kazimierz Nowosielski
  w dziedzinie kultury i nauki za całokształt dokonań naukowych i artystycznych
 • Krzysztof Polkowski
  w dziedzinie kultury i sztuki za tworzenie nowych przestrzeni edukacji i animacji kulturalnej

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2016

 • Jerzy Błażejowski
  w dziedzinie kultury i nauki
 • Roman Gajewski
  w dziedzinie plastyki
 • Igor Michalski
  w dziedzinie teatru
 • Monika Milewska
  w dziedzinie literatury
 • Henryk Pietkiewicz
  w dziedzinie fotografii artystycznej
 • Andrzej Mikołaj Szadejko
  w dziedzinie muzyki
 • Lawrence Ugwu
  w dziedzinie kultury

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2015

 • Katarzyna Figura
  w dziedzinie sztuki aktorskiej za rolę Pani Chybcik w „Wesołych kumoszkach z Windsoru” Wiliama Shakespeare’a w reżyserii Pawła Aignera; koprodukcja Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże
 • Krzysztof Olczak
  w dziedzinie muzyki za dorobek kompozytorski i dydaktyczny w zakresie kształcenia młodych kompozytorów
 • Mieczysław Olszewski
  w dziedzinie sztuk plastycznych za całokształt twórczości
 • Sławoj Ostrowski, Stanisław Radwański, Edward Sitek
  w dziedzinie sztuk plastycznych za wystawę „Rzeźba 3” w Państwowej Galerii Sztuk w Sopocie
 • Lech Parell
  w dziedzinie dziennikarstwa za całokształt osiągnięć w zarządzaniu Radiem Gdańsk S.A i uczynienia zeń medium interesującego dla słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych
 • Beata Purc-Stępniak
  w dziedzinie muzealnictwa za wystawę „Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do pocz. XX wieku” w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Honorowe Nagrody GTPS za rok 2014

 • Henryk Lula
  w dziedzinie sztuki za wystawę „Sztuka ceramiki. Forma i osobowość” w Pałacu Opatów w Gdańsku oraz dorobek artystyczny
 • Maria Mendel
  w dziedzinie nauki i kultury za realizację projektu „Wspólny Pokój Gdańsk” oraz dorobek naukowy
 • Danuta Popinigis
  w dziedzinie muzykologii za książkę „Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska” (wyd. Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Honorowe Nagrody GTPS za lata 2012-2013

 • Elisabeth i Marian Turek
  w dziedzinie nauki i kultury za wydanie i przygotowanie książki „Johannes Hevelius and his Gdańsk”
 • Ludmiła Ostrogórska
  w dziedzinie kultury i sztuki za nadanie nowego wymiaru działalności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz dorobek artystyczny
 • Adam Orzechowski
  w dziedzinie kultury za otwartość na inne dziedziny sztuki niż teatr oraz dorobek artystyczny
 • Grażyna Antoniewicz
  w dziedzinie kultury za publicystykę kulturalną
 • Marek Brand
  w dziedzinie kultury za popularyzację teatru
 • Marek Model
  w dziedzinie sztuki za dokonania plastyczne
 • Andrzej Stelmasiewicz
  w dziedzinie kultury za promocję sztuki
 • Grzegorz Kwiatkowski
  w dziedzinie poezji

Honorowe Nagrody Artystyczne GTPS za działalność kulturalną w 2009 r.

 • Piotr Grosz
  w dziedzinie upowszechniania kultury za prowadzenie działalności wystawienniczej w Galerii „Pionova”
 • Kazimierz Kalkowski
  w dziedzinie plastyki za wystawy ceramiki i malarstwa w Muzeum Sopotu i Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku
 • Dorota Kolak
  w dziedzinie filmu za rolę „Jestem Twój”, nagrodzonym za Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • Piotr Kotlarz
  w dziedzinie literatury za całokształt twórczości prozatorskiej i naukowej, w szczególności za esej „Dostrzec sens dziejów”
 • Hugo Lasecki
  w dziedzinie malarstwa za wystawę retrospektywną z okazji 50-lecia pracy twórczej w Oddziale Sztuki Współczesnej MNG w Pałacu Opatów
 • Krystyna Łubieńska
  w dziedzinie teatru za całokształt działalności artystycznej
 • Anna Sobecka
  w dziedzinie publicystyki radiowej za cykl audycji w Radiu Gdańsk o tematyce kulturalnej oraz dotyczącej mniejszości etnicznych
 • Jarosław Zalesiński
  w dziedzinie poezji za tom „Wiersze poprzednie i ostatnie”
 • Paweł Zbierski
  w dziedzinie publicystyki TV za cykl audycji „Debata na dwa głosy” oraz inne programy o tematyce kulturalnej

Honorowe Nagrody Artystyczne Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za działalność kulturalną w 2008 r.

 • Jarosław Balcewicz
  za organizację V Dni Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Gdańsku
 • Kiejstut Bereźnicki
  za jubileuszową wystawę malarstwa w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie
 • Józef Borzyszkowski
  za edycję serii wydawniczej „Pro Memoria”
 • Daniel Kufel
  za opracowanie i edycję albumu fotograficznego „Żuławy Gdańskie”
 • Beata Lentas
  za opracowanie krytycznego wydania Poezji zebranych B. Jasieńskiego
 • Jerzy Model
  za opracowanie i edycję „Słownika Dziennikarzy i Publicystów Wybrzeża 1945-2005”
 • Ryszard Ronczewskiza wybitną rolę Derwida w „Lilii Wenedzie” oraz całokształt pracy aktorskiej
 • Bernard Szyc
  za rolę Tewjego w „Skrzypku na dachu” w Teatrze Muzycznym w Gdyni
 • Elwira Twardowska
  za organizację XII edycji Festiwalu FETA w Gdańsku

Honorowe Nagrody Artystyczne Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie kultury w 2007 r.

 • Mirosław Baran
  za publicystykę kulturalną w „Gazecie Wyborczej”
 • Paweł Huelle
  za powieść „Ostatnia Wieczerza”
 • Alina Jackiewicz-Kaczmarek
  za wystawę grafiki w galerii Dworek Sierakowskich
 • Anna Janko
  za powieść „Dziewczyna z zapałkami”
 • Włodzimierz Łajming
  za wystawę malarstwa w Muzeum Narodowym w Oliwie
 • Marek Model
  za prowadzenie przez 10 lat galerii „Nowa Oficyna”
 • Jakub Szadaj
  za organizację VIII Bałtyckich Dni Kultury Żydowskiej
 • Andrzej Żurowski
  za eseje „Prehistoria polskiego Szekspira” i „Sam z Szekspirem na scenie”

Nagrody Artystyczne Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za działalność w dziedzinie kultury w 2006 r.

 • Mieczysław Abramowicz
  w dziedzinie prozy za książkę pt. „Każdy przyniósł co miał najlepszego”
 • Stanisław Bogdanowicz
  za popularyzację problematyki gdańskiej
 • Wojsław Brydak
  w dziedzinie przekładu za książkę pt. „Miasteczka” Johna Updike’a
 • Tadeusz Dąbrowski
  w dziedzinie poezji za zbiór wierszy „Te Deum” i opracowanie antologii „Poza słowa”
 • Andrzej Januszajtis
  za popularyzację historii Gdańska
 • Jan Misiek
  w dziedzinie plastyki za cykl wystaw
 • Roman Perucki
  za stworzenie nowej siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku
 • Danuta Szlagowska
  w dziedzinie muzykologii za dzieło „Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich”
 • Andrzej Krzysztof Waśkiewicz
  za całokształt twórczości

Nagrody Artystyczne Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za działalność w dziedzinie kultury w 2005 r.

 • Józef Bachórz
  w dziedzinie eseistyki za pracę pt. „Złączyć się z burzą”
 • Ludwik i Barbara Brzuskiewicz
  w dziedzinie renowacji zabytków za prace konserwatorskie na terenie Gdańska
 • Przemysław Dyakowski
  w dziedzinie muzyki za całokształt twórczości
 • Aleksandra Kozłowska
  za popularyzację problematyki kulturalnej
 • Dorota Lulka
  w dziedzinie teatru za rolę Piaf w sztuce „Piaf”
 • Ariana Nagórska
  w dziedzinie poezji za tomik „Lewa faktura”
 • Cezary Paszkowski
  w dziedzinie plastyki za wystawy w Refektarzu w Kartuzach i Nowej Oficynie w Gdańsku
 • Mariusz Więcek
  w dziedzinie debiutu za „Dar języków i inne przejęzyczenia”
 • Wojciech Zmorzyński
  w dziedzinie muzealnictwa za koncepcję i realizację wystawy 60 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną w 2004 r.

 • Andrzej Grzyb
  za tom „Niecodziennik pomorski. Wiersze i prozy mniejsze” wydany przez Bernardinum
 • Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Michał Piotrowski i Władysław Zawistowski
  w dziedzinie promocji kultury za powołanie do życia i systematyczne wydawanie kwartalnika literackiego „Migotania, przejaśnienia”
 • Witold Lubiniecki
  w dziedzinie plastyki za całokształt twórczości artystycznej
 • Zbigniew Olszewski
  w dziedzinie teatru za rolę Łukasza Labana w spektaklu „Profesjonalista” Dusana Kovacevica w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego w Teatrze Wybrzeże
 • Dariusz Paradowski
  w dziedzinie muzyki za wystawienie w Wersalu oper Mozarta „Apollo” i „Hiacynt”
 • Janusz Przybylski
  w dziedzinie muzyki za kierownictwo muzyczne przedstawienia opery Moniuszki „Straszny dwór” we Lwowie
 • Krystyna Puszcz
  w dziedzinie animacji kultury za pieczę nad Międzynarodowym Plenerem Malarzy „Enklawa Łebska”
 • Maciej Świeszewski
  w dziedzinie malarstwa za wystawę w PGS w Sopocie

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną w 2003 r.

 • Piotr Cegielski
  za międzynarodową współpracę kulturalną z województwem pomorskim
 • Dorota Kolak
  w dziedzinie teatru za rolę Matki w „Matce” Stanisława Ignacego Witkiewicza
 • Jacek T. Zieliński
  w dziedzinie debiutu poetyckiego za tomik „Bigos, kawior i konkwista czyli nowy polski romantyzm”
 • Sławoj Ostrowski
  w plastyce za wystawę w PGS w Sopocie
 • Kazimierz Nowosielski
  w dziedzinie poezji za tomik „Ziarno i wiatr”
 • Krzysztof Grzesiak
  w dziedzinie animacji kultury za powołanie i dziesięcioletnią pieczę nad Międzynarodowym Plenerem Malarzy „Enklawa Łebska”
 • Jacek Kaczmarski
  za całokształt twórczości artystycznej
 • Małgorzata Żerwe
  za popularyzację problematyki kulturalnej
 • Katarzyna Popowa-Zydroń
  w dziedzinie muzyki za stworzenie festiwalu muzyki Schuberta i trzydziestolecie działalności twórczej

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną w 2002 r.

 • Anna Augustynowicz
  w dziedzinie teatru, za wyreżyserowanie w teatrze „Wybrzeże” sztuki „Mąż i żona”
 • Piotr Czerski
  w dziedzinie debiutu poetyckiego za tomik „Pospieszne, osobowe”
 • Henryk Cześnik
  w dziedzinie malarstwa za dwie wystawy w Paryżu i wystawę we Lwowie
 • Zbigniew Joachimiak
  w dziedzinie poezji za tom „Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele”
 • Stanisław Klimowicz
  w dziedzinie działalności regionalnej, za stworzenie zalążku muzeum etnograficznego
 • Katarzyna Korczak
  za popularyzację problematyki kulturalnej
 • Ryszard Kurylczyk
  w dziedzinie prozy, za powieść „Słowiański przedświt”
 • Dorota Masłowska
  w dziedzinie debiutu prozatorskiego za powieść „Wojna polsko-ruska pod flagą biało czerwoną”
 • Henryk Paner
  za badania archeologiczne w Sudanie
 • Robert Rumas
  w dziedzinie plastyki, za działania plastyczne we Wiedniu i Kopenhadze
 • Marcin Tomczak
  w dziedzinie muzyki za wybitne osiągnięcia dyrygenckie, a w szczególności za zdobycie nagród w konkursie chórów w Korei

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną w 2001 r.

 • Juliusz Baczyński
  w dziedzinie przekładu, za tłumaczenia prozy Warłama Szałamowa i Aleksandra Sołżenicyna
 • Joanna Bogacka
  w dziedzinie teatru, za rolę w „Szarym aniele” w teatrze Atelier
 • Renata i Wojciech Kiedrowscy
  w dziedzinie działalności regionalnej, za prowadzenie oficyny „Czec” popularyzującej literaturę kaszubską
 • Ryszard Kul
  w dziedzinie plastyki, za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem wystawy w Ratuszu Głównego Miasta
 • Bartosz Muszyński
  w dziedzinie poezji, za zbiór „Gwiazdobloki”
 • Daniel Odija
  w dziedzinie prozy za powieść „Ulica”
 • Bożena Olechnowicz
  za systematyczną i kompetentną popularyzację problematyki kulturalnej w Telewizji Gdańsk
 • Kazimierz Radowicz
  w dziedzinie prozy, za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem powieści „A jutro cały świat…”
 • Maria Targońska w dziedzinie plastyki za wystawę w galerii „Nowa Oficyna”
 • Ingmar Villquist
  w dziedzinie dramatu, szczególnie za „Preparaty”
 • Zofia Watrak
  w dziedzinie krytyki artystycznej, za monografię „Wybory i przemilczenia. Od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej”
 • Sławomir Wilk
  w dziedzinie muzyki za wybitne osiągnięcia w pianistyce, a w szczególności za zdobycie tytułu laureata w V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną w 2000r.

 • Filip Czech
  za debiut w dziedzinie poezji (tomik „Wyrąb”)
 • Bogusława Czosnowska
  w dziedzinie pamiętnikarstwa za wspomnienia „Ostatni gong”
 • Zbigniew Jankowski
  w dziedzinie poezji za tom „Słowo ostatnie i wciąż pierwsze”
 • Roman Landowski
  za propagowanie kultury regionalnej, „Kociewski Magazyn Kulturalny”, „Kociewski Kantor Edytorski”
 • Włodzimierz Łajming
  w dziedzinie malarstwa za wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 • Adriana Majdzińska
  za debiut w dziedzinie rzeźby, „Siedem grzechów głównych” przedstawionych w kościele św. Jana
 • Piotr Słopecki
  w dziedzinie muzyki za koncerty w ramach roku Bachowskiego
 • Andrzej Turczyński
  w dziedzinie prozy za książkę „Znużenie”
 • Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis
  w dziedzinie teatru za kreacje aktorskie w spektaklu „Wróżby Kumaka”

Honorowe Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w 1999 r.

 • Józef Borzyszkowski
  za działalność programową Instytutu Kaszubskiego
 • Sławomir Gidel
  w dziedzinie baletu za pomysł, inscenizację i choreografię „Mane Tekel Fares”
 • Jerzy Limon
  w dziedzinie literatury, zwłaszcza za „Kochankowie Wielkiej Niedźwiedzicy” i „Miłość Szekspira”
 • Anna Łajming
  za całokształt twórczości
 • Anna i Jacek Mydlarscy
  w dziedzinie filmu telewizyjnego za „Przestrzeń oczekiwania”
 • Mieczysław Olszewski
  w dziedzinie malarstwa za wystawę w „Sfinksie”
 • Antoni Pawlak
  w dziedzinie poezji za zbiór wierszy „Akt personalny”
 • Twórcy przedstawienia „Hair”
  w dziedzinie teatru za wydarzenie artystyczne

Honorowe Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za działalność artystyczną w 1998 r.

 • Stanisław Gostkowski
  w dziedzinie poezji za tom „Ja jestem piekłem nie inni”
 • Zdzisław Kałędkiewicz
  za całokształt twórczości
 • Stanisław Kotliński
  za upowszechnianie sztuki muzycznej”
 • Piotr Kotow
  w dziedzinie pamiętnikarstwa za wspomnienia „W obozowym szpitalu i w Adaku”
 • Marek Kuczyński
  w dziedzinie muzyki za twórczość kompozytorską
 • Mirosława Lehman
  za upowszechnianie plastyki w galerii „Refektarz” w Kartuzach
 • Krzysztof Nazar
  w dziedzinie reżyserii teatralnej i telewizyjnej za spektakl „Marat-Sade” w Teatrze Wybrzeże i „Ksiądz Marek” w Teatrze TV
 • Kazimierz Ostrowski
  w dziedzinie malarstwa za wystawę w PGS Sopot
 • Anna Sobecka
  za publicystykę kulturalną

Honorowe Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za Twórczość Artystyczną w 1997 r.

 • Hugon Lasecki
  w dziedzinie malarstwa za wystawę indywidualną Muzeum Narodowym w Gdańsku – Pałac Opatów
 • Zdzisław Pidek
  w dziedzinie rzeźby za niekonwencjonalną formę plastyczną i architektoniczną w międzynarodowym konkursie na pomnik cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie oraz pomnik zagłady w Bełżcu
 • Zygmunt Rychert
  w dziedzinie muzyki za wykonanie VIII Symfonii Es-dur Mahlera zwanej „Symfonią tysiąca”
 • Maciej Dejczer
  w dziedzinie filmu za reżyserię obrazu „Bandyta”
 • Marek Pacuła
  w dziedzinie teatru za reżyserię spektaklu „Zbiór bzdur, Wiesław Dymny-żongler dwusturęki” w Teatrze Miejskim w Gdyni
 • Andre Hubner-Ochodlo
  w dziedzinie teatru za stworzenie teatru „Atelier” i reżyserię spektakli
 • Edmund Kotarski
  w dziedzinie eseistyki za „Gdańsk literacki do XVIIIw.”
 • Stefan Figlarowicz
  w dziedzinie fotografii za program galerii fotografii i wystawę „Koniec i początek”
 • Bożena Budzińska
  w dziedzinie prozy za zbiór opowiadań „Trans”
 • Jarosław Zalesiński
  w dziedzinie poezji za tomik „Wiersze i ślady”

Honorowe Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za Twórczość Artystyczną w 1996 r.

 • Jarosław Bauć
  za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa, m.in. za wyróżniającą się wystawę indywidualną w Galerii Muzeum w Lęborku
 • Lucjan Bokiniec
  w dziedzinie filmu telewizyjnego za całokształt dokumentacji kulturalnego ruchu akademickiego, a w szczególności za film o Bim-Bomie
 • Jerzy Kiszkis
  w dziedzinie teatru za rolę Józefa Kalmity w „Chłopcach” Stanisława Grochowiaka w Teatrze Wybrzeże
 • Grzegorz Klaman
  w dziedzinie plastyki, głównie za instalację „Pneuma”
 • Krzysztof Niedałtowski
  za działalność w upowszechnianiu sztuki
 • Jan Orawiec
  w dziedzinie muzyki za osiągnięcia artystyczne w solowej grze na skrzypcach
 • Bożena Ptak
  w dziedzinie poezji za tomik „Sam sama samotny samotna”
 • Kazimierz Śramkiewicz
  za całokształt twórczości w dziedzinie malarstwa
 • Andrzej Żurowski
  za eseje pt. „Czytając Szekspira”

Laureaci Nagród Artystycznych GTPS za 1995 r.

 • Marek Adamiec
  w dziedzinie krytyki literackiej za książki: „Cień wielkiej tajemnicy”, „Bez namaszczenia”
 • Ewa Jendrzejewska i Piotr Gulbierz
  w dziedzinie teatru za kreacje aktorskie w sztuce „Małpa” na Małej Scenie Teatru Muzycznego w Gdyni
 • Piotr Kotlarz
  w dziedzinie prozy za powieść „Poszukiwania wśród szarości”
 • Leszek Możdżer
  w dziedzinie muzyki za nagranie płyty „Chopin-impresje”
 • Maciej Nowak
  w dziedzinie upowszechniania kultury za działania integrujące Nadbałtyckiego Centrum Kultury środowisk kultury i sztuki krajów nadbałtyckich
 • Jarosław Olszewski
  w dziedzinie malarstwa za wyróżniającą się wystawę w Galerii „EL”
 • Anna Luba Sąsiadek
  w dziedzinie baletu za rolę Julii w spektaklu „Romeo i Julia”
 • Ryszard Stryjec w dziedzinie grafiki za wystawę w Galerii Mistrzów Pałacu Opatów
 • Andrzej Umiastowski
  w dziedzinie malarstwa za wystawy indywidualne w Polsce i za granicami kraju
 • Julia Wernio
  w dziedzinie teatru za reżyserię sztuki Stanisława Witkiewicza „Sonata Belzebuba” w Teatrze Miejskim w Gdyni

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną w 1994 r.

 • Andrzej Krzysztof Waśkiewicz
  poezja
 • Alina Kietrys
  publicystyka kulturalna
 • Kazimierz Macur konserwacja zabytków
 • Stanisław Szwechnowicz
  rzeźba
 • „Golden Life”
  muzyka
 • Maria Kańska
  telewizja
 • Józefa Wnukowa
  malarstwo
 • Stanisław Esden-Tempski
  proza
 • Teresa Ferenc
  poezja
 • Zbigniew Olszewski
  teatr
 • Stefan Chazbijewicz
  film

Nagrody Artystyczne Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za 1993 r.

 • Henryk Mądrawski
  w dziedzinie twórczości plastycznej, za wystawy w galeriach „Triada” i „Punkt” (malarstwo)
 • Jerzy Łapiński
  w dziedzinie twórczości aktorskiej, za rolę w „Krzesłach” E. Ionesco (teatr)
 • Joanna Bogacka
  w dziedzinie twórczości aktorskiej, za rolę w „Krzesłach” E. Ionesco (teatr)
 • Stanisław Michalski
  w dziedzinie twórczości aktorskiej, za rolę w „Zimorodku” (teatr)
 • Paweł Skałuba
  za wejście do finału I konkursu im. Placido Domingo (muzyka)
 • Maciej Bubella
  za propagowanie sztuki w TV gdańskiej (telewizja)
 • Selim Chazbijewicz
  w dziedzinie twórczości poetyckiej, za tomik „Poezja Wschodu i Zachodu” / „Przedświt” 1993 / (poezja)
 • Zbigniew Żakiewicz
  w dziedzinie twórczości prozatorskiej, za powieść „Wilio w głębokościach morza” / KAW, Kraków 1993 / (proza)
 • Stanisław Dejczer
  w dziedzinie twórczości prozatorskiej, za powieść „Kochanek Hitlera” / Dom Wydawniczy „REBIS” 1993 / (proza)
 • Michał Błażejewski
  w dziedzinie twórczości eseistycznej za książki „Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego” / Wydawnictwo UG 1993 / i „Powiernik pieśni” / Phantom Press 1993 / (esej)
 • Kazimierz Nowosielski
  w dziedzinie twórczości eseistycznej, za książkę „Przestrzeń Oczekiwania” / Wydawnictwo UG 1993 / (esej)
 • Wojsław Brydak
  w dziedzinie przekładu, za przekład książki Johna Updike’a „Przypomnij się, Króliku” (przekład)

Laureaci Nagród Artystycznych GTPS za 1992 r.

 • Kiejstut Bereźnicki
  malarz, profesor PWSSP w Gdańsku; w dziedzinie malarstwa, szczególnie za cykl wystaw w Częstochowie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Wrocławiu i Katowicach, prezentowanych w 1992 r.
 • Andrzej Głowiński
  muzyk, kompozytor; w dziedzinie muzyki, za muzykę teatralną do spektakli w Teatrze „Wybrzeże”: E. Ionesco „Krzesła”, W. Gibson „Dwoje na huśtawce”, H. Ibsen „Kobieta z morza”
 • Zbigniew Joachimiak
  poeta, tłumacz; w dziedzinie literatury za tom wierszy „Cztery tematy” wydany przez oficynę „Firet”
 • Krzysztof Kalukin
  operator filmowy; w dziedzinie twórczości telewizyjnej, za realizację zdjęć filmowych w 1992 r.
 • Dorota Kolak
  aktorka Teatru „Wybrzeże”; w dziedzinie teatru, za rolę Lebiadkiny w „Biesach” F. Dostojewskiego i Bolety w „Kobiecie z morza” H. Ibsena
 • Irena Kuran-Bogucka
  grafik, tłumacz; w dziedzinie literatury, za przekład tomu wierszy Federica Garcii Lorki „Romancero cygańskie” wydanego wydanego przez oficynę „Mitel”
 • Piotr Kusiewicz
  śpiewak (tenor), solista, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku; w dziedzinie muzyki, szczególnie za udział w światowym prawykonaniu oraz nagraniu dzieła Jean-Francois Le Sueur „La Mort D’adam” na Festiwalu Muzycznym w La Chaise-Dieu (Francja) we wrześniu 1992 r.
 • Jacek Mikołajczak
  aktor Teatru „Wybrzeże”; w dziedzinie teatru, za rolę Wierchowieńskiego w „Biesach” F. Dostojewskiego
 • Ryszard Minkiewicz
  śpiewak (tenor), solista; w dziedzinie muzyki – za osiągnięcia w dziedzinie śpiewu solowego na XXXVIII Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym w Tuluzie
 • Artur Tomaszewski
  poeta; w dziedzinie literatury, za debiut poetycki „Izaak czyli powrót do śmiechu” wydany przez oficynę „Victoria”
 • Halina Winiarska
  aktorka; w dziedzinie filmu, za rolę Augusty w filmie Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów „Odjazd”
 • Zbigniew Żakiewicz
  prozaik, eseista; w dziedzinie literatury za tom prozy „Saga wileńska” wydany przez oficynę „Graf”

Laureaci Nagród Artystycznych GTPS za 1991 r.

 • Edmund Puzdrowski
  w dziedzinie poezji, za tom „Klisze i ziarna” wydany przez wydawnictwo „Officina Nostra”
 • Jerzy Limon
  w dziedzinie prozy, za powieść „Kaszubska madonna” wydaną przez Wydawnictwo „Graf”
 • Stefan Chwin
  w dziedzinie prozy, za książkę „Krótka historia pewnego żartu. Sceny z Europy Środkowej” wydaną przez krakowską Oficynę Literacką
 • Edward Roguszczak
  w dziedzinie plastyki, za wybitne osiągnięcia w ceramice plastycznej
 • Halina Winiarska
  w dziedzinie teatru, za całokształt twórczości ze szczególnym wyróżnieniem roli Matki w Dialogach karmelitanek
 • Kuba Zaklukiewicz
  w dziedzinie teatru, za rolę Księdza Robaka w spektaklu „Pana Tadeusza” w Teatrze Miejskim w Gdyni
 • Wojciech Misiuro
  w dziedzinie teatru, za kreowanie nowych form w Teatrze Ekspresji
 • Jan Łukaszewski
  w dziedzinie muzyki, za twórcze osiągnięcia chóru „Schola Cantorum Gedanensis”
 • Marian Ligęza
  w dziedzinie twórczości telewizyjnej, za realizacje telewizyjne w Ośrodku Gdańskim

Nagrody Artystyczne GTPS za twórczość w 1989 r.

 • Maciej Dejczer
  reżyser i współscenarzysta filmu „300 mil do nieba”
 • Hanna Nowicka-Grochal
  malarz i grafik; za walory odkrywcze swojego debiutu artystycznego w malarstwie, reprezentowanego w Galerii BWA „Pod Wodnikiem” w Gdańsku
 • Mieczysław Kochanowski
  naukowiec i działacz polityczny; w dziedzinie eseju za książkę „Radość poważna” o Bim-Bomie, studenckim teatrzyku działającym w Gdańsku przed i po Październiku 1956 r.
 • Zdzisław Pidek
  rzeźbiarz, uczeń Franciszka Duszeńki; za rzeźby– instalacje, pokazane w salonie wystawowym KMPiK w Gdańsku
 • Łukasz Rogiński
  grafik; za trzy wystawy w 1989 r. prezentujący jego dorobek artystyczny: w Pałacu Opatów w Oliwie, Galerii „Art” oraz Galerii „Punkt”
 • Lech Wałęsa
  działacz związkowy i polityczny, twórca NSZZ „Solidarność”; w dziedzinie literatury faktu za książkę „Droga nadziei”
 • Krzysztof Wójcicki
  prozaik, eseista i dramaturg; za książkę „Rozmowy z Mokwą”, obszerny szkic krytyczno-literacki
 • Piotr Zajęcki
  malarz, grafik i pedagog; w dziedzinie malarstwa sztalugowego za prezentację wybitnych walorów artystycznych i humanistycznych swych prac zaprezentowanych w Galerii BWA „Pod Wodnikiem” w Gdańsku

źródło: Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w latach 1987-1990, s.15

Honorowe Nagrody GTPS za twórczość artystyczną w roku 1988

 • Mirosław Baka
  za kreację aktorską w filmie „Krótki film o zabijaniu” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego
 • Janusz Hajdun
  za twórczość w dziedzinie kompozycji, szczególnie za muzykę do filmów „Zdarzenie” i „Urząd”
 • Kazimierz Kalkowski
  ceramika, za nowatorskie rozwiązania formalne w dziedzinie ceramiki artystycznej
 • Teresa Miszkin
  malarstwo, za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa sztalugowego na forum międzynarodowym
 • Ludmiła Ostrogórska
  rzeźba, za osiągnięcia w dziedzinie małych form rzeźbiarskich oraz rzeźby kameralnej
 • Wiktor Pepliński
  w dziedzinie eseistyki, szczególnie za książkę „Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej”
 • Stefan Figlarowicz
  w dziedzinie fotografiki, za realizację albumu „Zostań z nami” i realizację wystawy „Trójmiejski Park Krajobrazowy”
 • Andrzej K. Waśkiewicz
  za koncepcję i realizację miesięcznika literacko-artystycznego „Autograf”
 • Zygmunt Wysocki
  konserwacja zabytków, za projekt i realizację odbudowy świątyni królowej Hatszepsut w Deir El Bahari w Egipcie
 • Władysław Zawistowski
  w dziedzinie dramaturgii, szczególnie za sztukę „Stąd do Ameryki”
 • Zbigniew Żakiewicz
  w dziedzinie literatury, szczególnie za powieść „Ciotuleńka”

Nagrody Artystyczne GTPS za 1987 r.

 • Henryk Bista
  za kreacje aktorskie w teatrze, filmie i TV szczególnie za wybitną rolę w inscenizacji telewizyjnej sztuki „Opowieści Hollywoodu”
 • Tomasz Bogusławski
  za twórczość w dziedzinie grafiki użytkowej, szczególnie za osiągnięcia artystyczne w projektowaniu plakatów
 • Jerzy Gruza
  za błyskotliwą inscenizację musicalu „Jesus Christ Superstar” w Teatrze Muzycznym w Gdyni
 • Paweł Huelle
  w dziedzinie literatury, za powieść „Weiser Dawidek” wydaną przez Wydawnictwo Morskie w 1987 r.
 • Władysław Jackiewicz
  za twórczość w dziedzinie malarstwa, szczególnie za znakomity zestaw prac zaprezentowany na wystawie indywidualnej w Zachęcie w 1987 r.
 • Wojciech Milewski
  w dziedzinie fotografiki, szczególnie za przygotowanie i aranżację wystawy retrospektywnej „Gdańska fotografia artystyczna 1947-1987”
 • Konrad Pałubicki
  za twórczość w dziedzinie kompozycji, szczególnie za koncert fortepianowy „Gdańsk”
 • Stanisław Radwański
  za twórczość w dziedzinie rzeźby, szczególnie za znakomity zestaw prac zaprezentowany na indywidualnej wystawie w Galerii BWA w Gdańsku w 1987 r.
 • Brunon Zwarra
  za osiągnięcia w dziedzinie literatury wspomnieniowej, szczególnie za książkę „W gdańskiej twierdzy” wydanej przez Wydawnictwo Morskie w 1987 r.
 • Andrzej Żurowski
  w dziedzinie krytyki teatralnej, szczególnie za zbiór esejów pt. „Latający fotel”, wydany przez Krajową Agencję Wydawniczą

Nagrody Artystyczne GTPS za 1986 r.

 • Krzysztof Babicki
  za osiągnięcia inscenizacyjne i reżyserskie na scenach Teatru Wybrzeże
 • Henryk Cześnik
  za twórczość w dziedzinie malarstwa
 • Wiesław Dembskiza twórczość w dziedzinie grafiki (szczególnie za osiągnięcia artystyczne w technice mezzotinta)
 • Eugeniusz Głowski
  za osiągnięcia kompozytorskie i pedagogiczne w dziedzinie muzyki współczesnej
 • Henryk Kabat
  za osiągnięcia w dziedzinie fotografii (szczególnie za album „Dar Pomorza”)
 • Mariusz Kulpa
  za osiągnięcia w dziedzinie rzeźby portretowej i pomnikowej (szczególnie za pomnik – dar narodu polskiego dla miasta Nagasaki)
 • Zbigniew Kuźmiński
  za twórczość filmową (szczególnie za reżyserię filmu „Nad Niemnem”)
 • Stanisław Michalski
  za kreacje aktorskie w sztukach „Pułapka” T. Różewicza, „Irydion” Z. Krasińskiego, „Wiśniowy sad” A. Czechowa
 • Andrzej Piskozub
  za tom esejów „Polska morska – czyn XX wieku” – nowatorskie ujęcie spraw morskich Polaków
 • Kazimierz Radowicz
  za twórczość dramaturgiczną i scenariuszową (szczególnie za film „Nad Niemnem”)
 • Wojciech Rajski
  za założenie i prowadzenie Orkiestry Kameralnej w Gdańsku