zarząd

 • Beniamin Koralewski

  przewodniczący Zarządu

 • Marek Model

  wiceprzewodniczący Zarządu

 • Stanisław Olesiejuk

  wiceprzewodniczący Zarządu

 • Grażyna Brylska

  sekretarz Zarządu

 • Magdalena Galon

  skarbnik

 • Wojsław Brydak

  członek Zarządu

 • Mira Kieniewicz-Kopcińska

  członkini Zarządu

 • Barbara Łaban-Januszko

  członkini Zarządu

 • Helena Mielewczyk

  członkini Zarządu

komisja rewizyjna

 • Barbara Jóźwiak

  przewodnicząca

 • Aleksandra Wojtczak-Duch

  sekretarz

 • Elżbieta Kowalska-Matuszewska

  członkini

sąd koleżeński

 • Henryk Pietkiewicz

  przewodniczący

 • Elżbieta Tęgowska

  sekretarz

 • Barbara Słowińska-Galon

  członkini