Władze GTPS

Zarząd GTPS

Beniamin Koralewski przewodniczący Zarządu
Wojciech Bonisławski wiceprzewodniczący Zarządu
Marek Model wiceprzewodniczący Zarządu
Jarosław Balcewicz sekretarz Zarządu
Wiktoria Kusińska skarbnik Zarządu
Wojsław Brydak członek Zarządu
Zbigniew Gorlak członek Zarządu
Barbara Łaban-Januszko członek Zarządu
 Helena Mielewczyk członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Barbara Jóźwiak przewodnicząca
Aleksandra Wojtczak-Duch sekretarz
Grażyna Brylska członkini

Sąd koleżeński

Maria Rosner-Kania przewodnicząca
Henryk Pietkiewicz członek/td>
Mirosław Rój-Sarnecki członek