Sławomir Grabowy

Gdańsk, tel. (058) 302-28-64 sgrabowy@wp.pl

Urodzony w Kopcu w r. 1947. Studia w PWSSP Gdańsk w latach 1968-73 w pracowni prof. Rajmunda Pietkiewicza. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek i malarstwo. 18 wystaw indywidualnych: Sopot – 1974, 2003; Gdynia – 1975; Grudziądz – 1975; Gdańsk – 1987, 91, 94, 2008; Wałbrzych – 1989; Mannheim – 1989; Warszawa – 1992; Lublin -1996; Schwetzingen – Xylon Museum und Werkstätten – 2001; Toruń – 2006; Kalisz – 2008; Edmonton – 2008; Nałęczów – 2009 i udział w ponad 200 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych (100). Otrzymał 60 nagród i wyróżnień (15 na wystawach międzynarodowych). Członek SMTG w Krakowie.

Prace w zbiorach:

Xylon Museum und Werkstätten – Schwetzingen, Kim Nae Hyun Art Gallery – Seoul, Silpakorn University – Bangkok, Civic Museum – Cremona, Museum Florean – Baia – Mare, Cluj – Napoca Art Gallery, Muzeum Majdanek, Museum Évora, Adogi Collections – Barcelona, Purdue University – West Lafayette, The Arts Center Oregon State University, a także w muzeach w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Ostrowie Wlkp., Lubaczowie, Jeleniej Górze, Olsztynie, Łodzi i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

„…Motywem jego dzieł są abstrakcyjne krajobrazy lub inaczej mówiąc potencjalna rzeczywistość.”

„…Dzięki talentowi i żmudnej pracy osiągnął wiele sukcesów, które pozwalają zaliczyć go do grona najlepszych grafików polskich uprawiających linoryt.”

Adam Pawlak 1994, „Malarskie widzenie”

„…Kunszt i wyrafinowanie w posługiwaniu się wybraną techniką nigdy nie jest przy tym dla Sławomira Grabowego czystą manierą ani ostentacyjnym wystawianiem na pokaz swojej biegłości warsztatowej.”

Barbara Wagner, z katalogu wystawy „Kontraste II” – Xylon Museum und Werkstätten, Schwetzingen 2001

„…Wśród innych mistrzów i bardzo uznanych drzeworytników i linorytników, którzy zgłosili ryciny na IX Q należy wspomnieć także: Ryszarda Gieryszewskiego, Ryszarda Kalarusa, Sławomira Grabowego…” Krzysztof Stanisławski, z katalogu IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn 2007.