Piotr Wojciech Kotlarz

Piotr Wojciech Kotlarz (ur. 1951 w Gdańsku) studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (3 lata) i Uniwersytecie Gdańskim, który ukończył w 1976 roku.
Doktorat – Literaturoznawstwo (Uniwersytet Wrocławski, 26 listopada 2013)

Pisarz, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wydał dotąd dwa arkusze literackie: W drodze (1979) i Miasto i jego pisarz (1989), dwa zbiory opowiadań: Gipsowe głowy (1982) i Odejście i inne opowiadania (1993), dwie powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985) – nagrodzona przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i Każda chwila (2002), dramaty: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004), oraz scenariusze filmowe: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem) i Dotknięcia strun życia (2009).

Intelektualista, współautor książki pod red. profesor Marii Szyszkowskiej Filozofia polityki w świetle literackich odniesień (PAN 1995) oraz współautor i pomysłodawca książki Rozmyślania Gdańskie (GOW 1998). W dorobku naukowym Piotra Kotlarza warto też wspomnieć o jego książce z zakresu historiozofii Dostrzec sens dziejów (UG 1998) oraz pierwszej w Polsce monografii dramaturgii światowej Historia dramaturgii (2007).

Pedagog, przez prawie dwadzieścia lat uczył w szkołach (głównie liceach) w Gdańsku i województwie Pomorskim. Autor podręcznika dla młodzieży licealnej Sztuka dramaturgii (2004) i współautor monografii wydanej z okazji 50-lecia Zespołu szkół Poligraficznych.

Współwydawał i współredagował (2 lata) dwumiesięcznik „Autograf”. Wydawał i redagował też inne pisma o charakterze społeczno-politycznym. Obecnie wydawca i redaktor naczelny pisma internetowego WOBEC (wobec.eu)

Jest autorem scenariusza i był współorganizatorem przedstawienia teatru tańca „Życie za życiem” (2011 r.) w związku z rocznicą powstania „Solidarności”.
Przedstawienie otrzymało honorowy patronat m.in. Prezydenta Lecha Wałęsy i NSZZ „Solidarność”

PRZEDSTAWIENIE cz.2 cz.3 cz.4

Jest aktywnym animatorem życia kulturalnego Gdańska. Był wiceprezesem KSW „ŻAK” (2 lata), prezesem Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury, w kadencji 2007 – 2010 wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 2008 roku otrzymał za działalność w dziedzinie kultury Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. W 2013 roku otrzymał Medal GTPS wybity z okazji 90-tej rocznicy powstania GTPNiS.