Lidia Ziurkowska Michalewska

Lidia Ziurkowska -Michalewska ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. „Marii Konopnickiej” w Inowrocławiu, a następnie „Akademię Medyczną” w Gdańsku na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego. Mieszka w Gdyni. Publikowała wiersze w licznych pismach literackich między innymi „Tygodniu Pilskim”, w którym debiutowała w 1988 r., „Autografie „, ”Krzywym Kole Literatury” , „Akancie ” , „Metaforze” ,” Wiadomościach Gdyńskich”, w Pegazie ” Kuriera Gdyńskiego”,” Super Expresie”, „Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej”, oraz wielu antologiach. Prezentowała swoje wiersze w Radio Gdańsk , a także Telewizji Gdańskiej i Gdyńskiej. Laureatka konkursów Ogółnopolskich np. XVIII „O Laur Jabłoni”, XVII Literackich Spotkań Pokoleń Kobylniki 2005 , Gdyńskie Połowy Poetyckie 2002 ,Listopada Poetyckiego. Wydała zbiór Nocni wędrowcy, ( seria Biblioteki Rękopisów GTPS) . Tomiki poezji : Piórem twój maluję obraz , wspólnie z mamą Danutą Rzepecką – Ziurkowską , również Spotkanie Poetyckie z Jerzym Stachurą . Indywidualnie: W deszczu skąpana , Kropla czerwonej rosy ( 2002 r.) Na kartce świata i Trapez błękitu (2008r.) Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki , Unii Polskich Pisarzy Lekarzy , Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki im .Jerzego Tomaszkiewicza ”Brodwino”.