03.06.2016 Marija Djordjevic | kostiumograf | wernisaż wystawy prac

Marija Djordjevic debiutowała w byłej Jugosławii projektując kostiumy do spektakli dramatycznych, telewizyjnych i do filmu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Belgradzie gdzie uczęszczała na pięcioletni program studiów kształcący zdolności artystyczne zarówno w praktyce teatralnej i filmowej jak i projektowaniu mody. Po ukończeniu studiów magisterskich w Stanach Zjednoczonych w dziedzinie produkcji teatralnej współpracowała z najznakomitszymi instytucjami teatralnymi i zespołami baletowymi Ameryki Północnej. W Nowym Jorku projektowała kostiumy miedzy innymi dla sławnych Juilliard School, Encompass New Opera Theatre, Cedar Lake Company oraz Complexions Dance Company. Współpracowała również z historycznym Berkshire Theatre Festival w Massachussets, z Connecticut Rep (CT), Port Opera (Me), CityDance (DC) oraz Ballet West (SLC).

Jej praca zyskała uznanie US Institue of Theatre Technology, który przyznał jej nagrodę imienia Z. Weisfelda.  Była nominowana do nagrody New York Innovative Award in Design oraz Montrealskiej nagrody META. W Kanadzie miała mozliwość współpracować z instytucjami takimi jak Les Grands Ballets Canadiens, Nouveau Theatre Experimental, Porte Parole, Geordie Productions, Repercussion Theatre, Ininitheatre czy The Other Theatre.

Jej projekty wystawiane były na wielu znanych wystawach na całym świecie, w tym na Praskim Quadriennale. W 2008 Marija otrzymała specjalne zaproszenie na wystawę organizowaną przez New York Public Library zatytułowaną „Stulecie nadzwyczajnych projektantek”.

Od 2001 Marija jest również wykładowcą. Uczyła w National Theatre School of Canada (2009-2015), na Uniwersytecie Concordia w Kanadzie (2011-2012) oraz na University of Connecticut w Stanach (2002-2004).

20.05.2016 wystawa Zbigniewa Romańczuka

Zbigniew Romańczuk

Urodził się w 1960 roku. W 1983 roku ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 1988 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym, a od 2006 roku profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1993-1994 odbył staż w ramach stypendium w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W 1997 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2010 roku jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prorektorem ds. nauki i współpracy zagranicznej.

Działalność artystyczna Zbigniewa Romańczuka dotyczy szeroko rozumianej problematyki obrazu w epoce rozwoju technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów prowadzących do ich hybrydyzacji oraz próbie interpretacji istoty obrazu malarskiego i jego statusu z perspektywy praktyki artystycznej i refleksji teoretycznej. W 2010 r. rozpoczął cykl prac charakteryzujących się wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych w tworzeniu obrazu, możliwych ucieleśnień obrazu. Działania te stały się formą badania relacji pomiędzy obserwatorem, obiektem sztuki i fizyczną przestrzenią galerii. Prace z tego cyklu oparte na zapisie cyfrowym określającym strukturę obrazu składającym się z konfiguracji geometrycznych elementów z efektami optycznymi pokazane zostały m.in. na wystawie Obrazy edytowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Geometria koloru w Biurze Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim, Spatial screens w Galerii Schloss Bröllin Niemcy, Wizualne reprezentacje w Muzeum Lubuskim, Osobliwość obrazu w Galerii ZPAP w Gdańsku, Interaction space w Galerii 022 w Warszawie, Grid system w Galerii Scena, Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie, Singularity of picture w MS Gallery w Wakayamie w Japonii, Moving pictures w Galerii Profil w Poznaniu.

 wydarzenie na fb

11.03.2016 r. Zmysły Północy 2.0 Magdalena Kołodziej-Olszewska & Jarosław „Viking” Olszewski

Wystawa „ Zmysły Północy 2.0 ” to kontynuacja udanego projektu artystycznego dwójki twórców
z Gdańska.  Unikatowy charakter tego zdarzenia artystycznego to połączenie „gęstych” od egzystencjalnych treści akwareli artysty Jarosława „Vikinga” Olszewskiego z organicznymi obiektami ceramicznymi autorstwa Magdaleny Kołodziej-Olszewskiej we wspólny wątek północny.
Człowiek jako centralny bohater prac malarskich Jarosława Olszewskiego to istota kształtowana przez ingerencję różnorakich czynników zewnętrznych w indywidualne życie jednostki. Obecna w życiu osobistym jak i zbiorowym niepewność ma przede wszystkim źródło w szybkim dewaluowaniu nabytych wcześniej kwalifikacji, wartości, niepewności stosunku pracy, szybkości życia, deklaracji na krótką metę, unikania głębokich relacji międzyludzkich. Bezradność, osamotnienie, stałe manipulowanie człowiekiem, dominacja we współczesności materii nad duchem odziera człowieka z jego tożsamości.
Organiczne, zmysłowe obiekty ceramiczne autorstwa Magdaleny inspirowane nadbałtycką przyrodą, zebrane zostały w multiplikujące kompozycje tematyczne. Kreatywne i wrażliwe podejście autorki, odwaga i gotowość do eksperymentowania z trudną technologią zaowocowało w prezentowanych obiektach ceramicznych bogactwem rozwiązań.

Choć artyści wykorzystują inne środki wyrazu artystycznego, to ich prace uzupełniają się wzajemnie ukazując interesujące  aspekty życia na Północy Europy.

————————————————————————————————

Jarosław „Viking” Olszewski

Artysta plastyk – urodzony w Krakowie. W 1993r. otrzymał dyplom w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku z wyróżnieniem i nagrodą rektora w zakresie malarstwa u Prof. Włodzimierza Łajminga, specjalizacją z malarstwa ściennego (witraż) u Prof. Andrzeja Dyakowskiego oraz aneksu z rysunku u Prof. Macieja Świeszewskiego.

Jarosław od czasu dyplomu brał udział w wielu  wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą np. wystawy indywidualne w 2015r. -Galeria Sztuki Współczesnej „Pionova”  w Gdańsku
w 1995r. malarstwo w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów, w 1996r. malarstwo – witraż w Centrum Sztuki Współczesnej „Galeria EL” w Elblągu.
Natomiast wystawy zbiorowe np. w 2013r.Biennale „Koniec człowieka?” – II Piotrkowskie Biennale Sztuki, w 1996r. wystawa – ”Peron” – Frankental, Niemcy oraz wystawa ”Polska Sztuka Książki” w Dusseldorfie.

Za swoją działalność otrzymał kilka wyróżnień np. w 1996r.- Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie malarstwa, w 2000r. został finalistą konkursu internetowego I.net awards propagującego najlepsze polskie strony WWW, w kategorii „Best Internet Gallery”,
w 1992r. – Nagroda na wystawie rysunku w ASP Warszawa.

Od 1993 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Magdalena Kołodziej-Olszewska

Self -developed designer. Doświadczenie zakresu ceramiki artystycznej zdobyła pod kierunkiem wrocławskiego artysty ceramika Remigiusza Gryta oraz odbywając prywatne praktyki w pracowniach trójmiejskich- m.in. Gdańskiego Archipelagu Kultury, pracowni ceramiki Galerii Miejskiej.
Od 2013 roku prowadzi w Gdańsku własną pracownię -Autorska pracownia ceramiki „Sensual”.
W 2015 roku otrzymała stypendium Kulturalne Miasta Gdańska w dziedzinie ceramiki.  Jej indywidualna wystawa odbyła się w 2015 r. w Galerii Sztuki Współczesnej „Pionova”  w Gdańsku.
W 2015 roku brała też udział w wystawie zbiorowej „Trójmiejski Salon Artystyczny” w Sopocie oraz Targach Sztuki , Designu i Ideii w Gdańsku.
Ceramika artystyczna Magdaleny to przede wszystkim fascynacja organicznym światem natury, natomiast autorska ceramika o charakterze użytkowym odwołuje się do różnych rozwiązań estetycznych i znalazła nabywców nie tylko w Polsce, ale głownie w Szwecji, Norwegii,  Niemczech, Anglii, Kanadzie czy USA.