Przybyszewska na bis

12 grudnia 2020, 18:00

Spektakl on-line „Przybyszewska na bis” w wykonaniu aktorki Marty Jaszewskiej.

Premiera: sobota 12 grudnia, godz. 18:00

Ideą spektaklu jest ukazanie życia i twórczości pisarki na podstawie listów i wspomnień za pomocą obrazów scenicznych. Projekt ma formę montażu słowno-muzycznego z elementami materiałów audiowizualnych. Spektakl odbędzie się w formie on-line i będzie dostępny na kanale YouTube i stronie www.gtps.art.pl/przybyszewska-na-bis-premiera/


Marta Jaszewska – aktorka, pedagog, menadżer kultury. Absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego im. A. Sewruka przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie oraz Pedagogiki ze specjalnością Menadżer Kultury, UWM Olsztyn. Współpracuje z Teatrem Gdynia Główna, Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem w Toruniu oraz Teatrem Rozmaitości Adama Gromadzkiego.


Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.