Promocja książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki”

22 października 2018, 14:00

miasto_dla_sztuki

Zapraszamy na promocję książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki” pod redakcją Jarosława Balcewicza i Marii Mendel.

Data: poniedziałek 22 października, godz. 14:00

Miejsce: Mała Sala Senacka Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

W spotkaniu weźmie udział JM Rektor UG Pan Profesor Jerzy Gwizdała oraz Prorektor UG ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Pan Profesor Piotr Stepnowski.
Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie poprowadzi pracownik naukowo-dydaktyczny UG, adwokat i poeta, Pan Doktor Tomasz Snarski.

Tak o niej we Wstępie piszą jej redaktorzy:

„Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwalała na wielowymiarowe ujmowanie poruszanych problemów. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że stanowi jedynie przyczynek do podejmowanych tu zagadnień, zasługujących na rozwinięcie w kolejnych opracowaniach. W pierwszej części książki przedstawiamy gdańską kulturę i sztukę w ujęciu historycznym, a także w kontekście współzależności ludzi, miejsca, kultury i ekonomii. Część druga dotyczy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki jako wspólnoty in actu. Wydaje się, że niekonwencjonalnie i być może nowatorsko potraktowaliśmy historię GTPS w rozdziale opartym na materiałach zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Instytutu Pamięci Narodowej, w których, jak się okazało, jego autor nie znalazł niczego strasznego. Część trzecia książki, niemająca raczej charakteru naukowego, ukazuje GTPS we wspomnieniach i jest rodzajem otwartej trybuny. To niezwykle ważne wypowiedzi, z których – z jednej strony – można o GTPS sporo się dowiedzieć; z drugiej – bardzo zbliżyć się do istoty wspomnianej wzajemności i zrozumieć głębię relacji miasto–sztuka”.

❖❖❖

Promocji książki towarzyszyć będzie wernisaż wystawy Mistrzów z kręgu Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Kuratorem wystawy jest Pan Profesor Marek Model, który kieruje Katedrą Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

❖❖❖

Wydarzenie na fb

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki © 2018

created by Mechacats Inc.