Joanna Kochanowska | wieczór poetycki

14 września 2019, 17:00

z_wojdylo_tomik

Zapraszamy na wieczór poetycki z Joanną Kochanowską

Podczas spotkania odbędzie się premiera nowego tomiku poetyckiego "Gdzie mnie zaprowadzą".

Data: sobota 14 września, godz. 17:00

Miejsce: Galeria "PUNKT", ul. Chlebnicka 2

❖❖❖

Joanna Waluszewska-Kochanowska - urodzona w Gdańsku w połowie XX wieku, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Niemal całe życie zawodowe związana była z ochroną środowiska, poza dwuletnim okresem pracy w pionie organizacyjnym wydawnictwa literackiego Phantom Press w Gdańsku. Pasjonuje ją psychologia, lubi podróże i kocha zwierzęta. Od zawsze interesuje się literaturą piękną, zarówno prozą, jak i poezją. Wiersze zaczęła pisać w wieku dojrzałym. Przez kilka lat brała czynny udział w warsztatach poetyckich w Domu Pracy Twórczej „Zaraza” Gdańsku Oliwie, które prowadzi znany aktor Ryszard Jaśniewicz. Uczestniczy również w spotkaniach poetów skupionych w kąciku literackim przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”. Z twórczością Joanny Kochanowskiej można zapoznać się w edycjach miesięcznika „Nasz Gdańsk” z ostatnich kilku lat, wydawanych przez to Stowarzyszenie, oraz na jego stronach w Internecie. Kilka wierszy autorki opublikowano w tomiku „Gdański Bukiet na XV-lecie”, wydanym w 2016 roku. Jeden z jej wierszy zamieszczono w albumie pt. „Polska znana i nieznana” wydanym przez Oficynę Wydawniczą Liber Novum w Bydgoszczy w 2017 roku. Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku. Tomik „Gdzie mnie zaprowadzą” jest debiutem autorki.

❖❖❖

Wydarzenie na fb

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki © 2018

created by Mechacats Inc.