60. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży

Szanowni Państwo!

Jury w składzie:
Wojciech Boros (przewodniczący), Joanna Lech i Tadeusz Dąbrowski

w konkursie głównym postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz (2000 PLN)

Łukasz Barys (Pabianice), godło "KARTKA KARKU"

II nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka (1500 PLN)

Agnieszka Marek (Bielsko-Biała), godło "MULĘ RÓŻ

III nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka (1000 PLN)

Patryk Zimny (Gdańsk), godło "WŁÓCZYWIERSZ"

wyróżnienia (300 PLN):

Paulina Cedlerska (Działdowo), godło "MAKATKA"
Piotr Piątek (Kołobrzeg), godło "POZA LINIĄ PRZYPŁYWU"

W VII edycji konkursu „Pąk Czerwonej Róży” dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Gdańska, przyznano następujące nagrody (w formie kart upominkowych):

I nagroda

Zofia Pieczyńska, godło "JASKÓŁKA", (liceum)

II nagroda

Matylda Krzywicka, godło "GERTRUDA", (gimnazjum)

III nagroda

Olgierd Golański, godło "WOJOWNIK", (liceum)

wyróżnienie

Aleksandra Scharner, godło "FAZA RYM", (gimnazjum)

❖❖❖

Honorowym patronatem konkurs objął Ernest Bryll.

❖❖❖

Konkurs dofinansowany ze środków Miasta Gdańska i województwa pomorskiego.

❖❖❖

Zapraszamy na stronę Czerwonej Róży na FB.

jury 60. edycji

lech

Joanna Lech

ur. 1984 - Poetka, pisarka, autorka książki Sztuczki (Nisza 2016), tomów wierszy Zapaść, Nawroty, Trans oraz Piosenki pikinierów. Za debiutancką powieść nominowana do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia 2017. Stypendystka Miasta Krakowa i Fundacji Grazella (2011). Publikowała prozę i poezję m.in. w Studium, Gazecie Wyborczej, Czasie Kultury, Tygodniku Powszechnym, Twórczości, w antologiach m.in. „Poeci na nowy wiek” (Biuro Literackie,Wrocław 2010), „Free Over Blood” (Off_press, 2011) i „Scattering the Dark" (White Pine Press, 2016). Tłumaczona na język angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski i czeski. Kompulsywnie podróżuje, fotografuje i czyta.

boros

Wojciech Boros

ur. 10.04.1973 r. w Gdańsku, poeta. Zdobywca „Czerwonej Róży” (1996). Stypendysta: Marszałka Województwa Pomorskiego (kilkakrotnie), Prezydenta M. Gdańska (2008) oraz Baltic Centre for Writers and Translators (Szwecja, 2012). W 2013 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W 2013-2014 r. wziął udział w austriacko-polskim projekcie artystycznym Josefa Trattnera „SOFA. Polnische sofafahrten/Z sofą po Polsce”. Jego wiersze były tłumaczone na język niemiecki, czeski, angielski i białoruski. Wydał tomy: „Nierealit górski” (1997), „Jasne i Pełne” (2003), „Złe zamiary” (2008), „Pies i Pan” (2014) oraz audiobook „Pusta noc” (2012 – w opracowaniu muzycznym Marcina „Emitera” Dymitera). Redaktor działu poezji w kwartalniku „Bliza” (od 2009 r.), stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Autograf”. Organizuje wieczory poetyckie, konkursy jednego wiersza, slamy poetyckie, etc.

dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski

ur. w 1979 r. Poeta, eseista, krytyk, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Dyrektor artystyczny festiwalu Europejski Poeta Wolności. Autor siedmiu zbiorów wierszy, ostatnio opublikował tom „Środek wyrazu” (2016) i powieść „Bezbronna kreska” (2016). Laureat dziesiątków stypendiów i nagród. Tłumaczony na 20 języków.

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki © 2018

created by Mechacats Inc.