13.01.2016 „Jan Heweliusz i jego Gdańsk w 500-lecie Reformacji” wystawa

Wystawa „Jan Heweliusz i jego Gdańsk w 500-lecie Reformacji” została przygotowana w ramach współpracy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (szczególnie Wydziału I) i wpisuje się w plany obu tych stowarzyszeń oraz szeroko rozumianego środowiska artystycznego i naukowego Gdańska, dotyczące obchodów 500-lecia Reformacji, przypadających na rok 2017. Składa się na nią kilkanaście prac autorstwa artystów związanych z GTPS.
W swoim artystycznym przekazie nawiązują one do postaci luteranina (ewangelika) Jana Heweliusza, jego miasta Gdańska
oraz Reformacji. Kuratorem wystawy jest kierownik Katedry Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP
prof. Marek Model.

Przedsięwzięcie jest, poniekąd, kontynuacją projektu z 2014 r. „Jan Heweliusz i jego Gdańsk w Londynie”, który również
był realizowany w ramach współpracy obu Towarzystw (GTPS i GTN).