Pomorska Grafika Roku 2009

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki ogłasza konkurs na

POMORSKĄ GRAFIKĘ ROKU 2009

39. EDYCJA KONKURSU

Celem konkursu jest coroczne dokonanie przeglądu dorobku artystycznego grafików środowiska Województwa Pomorskiego oraz uhonorowanie prac o najwyższych wartościach artystycznych.

Regulamin:

 1. 1. Temat nadsyłanych prac jest dowolny.
 2. 2. W konkursie mogą brać udział artyści i studenci wyższych szkół plastycznych.
 3. 3. Uczestnik konkursu może nadesłać do trzech prac, nie uczestniczących wcześniej w wystawach konkursowych, a powstałych w 2009 roku.
 4. 4. Prace przesłane na konkurs, o wymiarach do 70 x 50 cm, mogą być wykonane w różnych technikach graficznych. Monotypie i kserokopie nie będą brane pod uwagę.
 5. 5. Każda praca winna być opatrzona godłem. Koperta oznaczona identycznymi znakami powinna zawierać dane personalne autora, adres, nr telefonu (ew. adres e-mail) i cenę sprzedażną.
 6. 6. Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2010 roku.
 7. 7. Prace należy składać lub przesyłać na adres: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk.
 8. 8. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia.
 9. 9. Prace oceniane będą przez jury powołane przez Zarząd GTPS.
 10. 10. Z prac nadesłanych na konkurs zorganizowane zostaną wystawy, na których ujawnione zostaną nazwiska twórców prezentowanych grafik.
 11. 11. Prace konkursowe nie odebrane do 31.12.2010 r. przechodzą na własność GTPS.