wieści najnowszy numer gdzie kupić poprzednie numery

"autograf" nr 6/2019 w sprzedaży

W numerze:

artysta numeru - Krzysztof Polkowski

rozmowa ze Stanisławem Rybarczykiem

wiersze Urszuli Sikory, Anny Wieser, Jacka Jaszczyka

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki © 2018

created by Mechacats Inc.