Autograf 1/2020 – od Redakcji

Szanowni Państwo,

pierwszy tegoroczny numer „Autografu” ukazuje się w sytuacji wyjątkowej, szczególnie dotkliwej dla ludzi świata sztuki i kultury, praktycznie odciętych do swojego „środowiska naturalnego” – publiczności, widzów, czytelników i odbiorców. Tym bardziej wierzymy, że w tak trudnym dla wszystkich czasie „Autograf” ma swoją ważną misję do spełnienia – nie tylko informacyjną czy edukacyjną, ale i promocyjną, zwłaszcza dla artystów, skazanych dziś na tworzenie w samotności.

Zdecydowaliśmy się – z oczywistych powodów – udostępnić zatem wszystkim nr 1/2020 „Autografu” w wersji wirtualnej, zanim możliwy będzie jego druk i kolportaż normalnymi kanałami. Niech będzie on również dowodem na to, że Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki nie zaprzestało swojej działalności „w czasach zarazy” i ciągle jest aktywne. Dziękuję jednocześnie wszystkim autorom i redakcji za trudniejszą niż zazwyczaj, ale wyjątkowo owocną korespondencyjną pracę nad naszym pismem.

Przedstawiamy ostateczny skład numeru wszystkim jego czytelnikom, autorom, członkom GTPS oraz wspierającym go przyjaciołom z wielką prośbą o jego dalszą wirtualną dystrybucję we własnym zakresie. Udostępniajcie go i rozsyłajcie dalej, bo pismo bez czytelników nie miałoby przecież sensu. A my przecież już pracujemy nad kolejnymi numerami!

Pozdrawiam niezwykle ciepło –
z nadzieją na szybki powrót do normalnych kontaktów

Wojciech FUŁEK
Redaktor Naczelny „Autografu”