16.01.2015 r. Wystawa malarstwa Zdzisława Brodowicza

Zdzisław Brodowicz urodził się w 12 września 1925 roku w Warszawie. W latach okupacji był członkiem Armii Krajowej i nosił pseudonim „Alfred”. Po wojnie odbył 2-letnią służę wojskową i po jej zakończeniu rozpoczął w 1947 roku studia w słynnej  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie na Wydziale Malarstwa. W czasie studiów związany był  z pracownią   Profesora Juliusza Studnickiego i pod jego kierunkiem uzyskał dyplom w 1953 roku.  Całe swoje dorosłe życie  od 1954 do 1995 roku pracował w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zdobywając stopnie
i tytuły naukowe od asystenta poprzez adiunkta, docenta do profesora P.G.

Działalność artystyczna to przede wszystkim malarstwo sztalugowe. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i zagranicą. Nie stronił także od realizacji malarstwa w architekturze, czego jednym z istniejących dowodów jest mozaika na dworcu głównym PKP  w Gdańsku.

Comments are closed.