Protokół z obrad jury 43 edycji konkursu Pomorska Grafika Roku 2013 – nagrodzonym gratulujemy sukcesu i pięknych prac!

KOMUNIKAT Z OBRAD JURY

43 edycji konkursu POMORSKA GRAFIKA ROKU 2013

W dniu 7 kwietnia 2014 r.  w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki jury konkursu w składzie:

prof. Andrzej Kalina – przewodniczący, prof. Mirosław Pawłowski (ASP Poznań), prof. zw. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław) – członkowie oraz prof. Zbigniew Gorlak (ASP Gdańsk) – sekretarz jury bez prawa głosu i dyrektor biura GTPS Anna Boros – bez prawa głosu, dokonało oceny prac zgłoszonych do konkursu.

Na konkurs wpłynęło 79 prac, wykonanych przez 33 artystów. Do konkursu jury zakwalifikowało wszystkie prace.

W turze finałowej jury w głosowaniu postanowiło przyznać 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

Nagrodę I Marszałka Województwa Pomorskiego przyznano pracy opatrzonej godłem „MH-2″ pt. Polowanie wykonanej w technice linorytu przez Magdalenę Hanysz-Stefańską.

Nagrodę II Prezydenta Miasta Gdańska przyznano pracy opatrzonej godłem „Tobik 12″ wykonanej w technice algrafii przez Barbarę Kasperczyk-Gorlak.

Nagrodę III Prezydenta Miasta Gdańska przyznano pracy opatrzonej godłem „Between” – TRIP III wykonanej techniką cyfrową przez Katarzynę Łukasik.

Przyznano także 2 wyróżnienia:

- Agnieszce Gewartowskiej  - (godło znak graficzny) za pracę Popkultura – Experyment wykonaną w technice litografii +kredka

- Sławomirowi Grabowemu - (godło KASZA) za pracę Pokój gościnny z rzucającymi rozpraszające się w nieskończoność cienie krzesłami wykonaną w technice linorytu

Jury przyznało także nagrodę specjalną Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która przypadła Karolowi Lewalskiemu (godło BA 1234) za pracę bez tytułu wykonaną techniką linorytu

Konkurs dofinansowano ze środków Miasta Gdańska a pierwszą nagrodę ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego. Dziękujemy również Pani prof. Ludmile Ostrogórskiej za ufundowanie nagrody specjalnej.

 

Członkowie Jury i Sekretarz Jury

Comments are closed.