SEKCJA PLASTYCZNA

W piatek , 10 maja, odbyło się kolejne zebranie Sekcji Plastycznej GTPS.

      Oto rezultaty spotkania:.
       *Anna Boros i Grażyna Krzemińska zamierzają rozbudować zakładkę  GTPS  TWÓRCY  na stronie internetowej   gtps.art.pl    oraz stworzyć zakładkę
         Przyjaciele Sztuki .Proszę przygotować krótką informację o sobie i zdjęcie.
       *zostały ustalone kryteria udziału w wystawie z okazji 50-lecia GTPS: ukończona uczelnia artystyczna, członkowstwo stowarzyszenia twórczego.
       *zarysowuje się świetna możliwość regularnego wystawiania w foyer Teatru Wybrzeże oraz Filharmonii Bałtyckiej, prawdopodobnie pod patronatem   Marszałka
       *Pomorska Grafika Roku 2014 – na;lżzy jak najszerzej rozpropagować konkurs
       *Składki – do członków GTPS będą wysyłane przypomnienia.
       *Jest mozliwość wzięcia udziału w plenerze w Łapinie (20 osób, od 3VI do do 5 lub 6 VI).Informacje : tel.78 136 733
       *Strona internetowa GTPS : aktualizowanie informacji o działalności Sekcji Plastycznej, z czasem – przekształcenie w newsletter- Elżbieta Tęgowska
         email  art.gdansk@ yahoo.com
       *zdecydowano że wybór Rady Programowej galerii Punkt  odbędzie się w czasie lub po Walnym Zebraniu.

              W czasie dyskusji padło wiele świetnych pomysłów  które spotkały sie z ogólnym aplauzem :
      *koniecznie utrzymać wydawanie Autografu (prezes B.Koralewski)
      *wykreowanie GTPS jako miejsca integrowania się różnych środowisk artystycznych, również jako miejsca spotkań artystów i przyjaciół sztuki (J.Misiek)
      *nawiązanie współpracy z mediami (prezes B.Koralewski)
      *zorganizowanie internetowej galerii sprzedażnej, co będzie z korzyścia i dla GTPS i dla artystów (prof.A .Jackiewicz -Kaczmarek)
      *wydawanie – po kilkuletniej przerwie – rocznego katalogu wystaw (H.Sadłek)
      *organizowanie wystaw wymiennych z innymi ośrodkami (S. Olesiejuk)
      *pisanie podań o granty
      *wypracować impresariat
      *celem promocji galerii sprzedażnej wykładać ulotki w hotelach itp.
      *bardzo ważny i potrzebny jest udział członków GTPS w realizacji projektów. Dając dobry przykład J.Sołecki już zadeklarował że zajmie się wieszaniem wystaw. Proszę się zgłaszać.
      *Jeśli ktoś chciałby zorganizować wystawę grupową lub inny projekt, proszę zgłaszać się z koncepcjami  (J.Misiek)
       Proszę sprawdzać stronę, będą inne informacje i wiadomości.
W imieniu Zarządu    z pozdrowieniami               ET

Comments are closed.