Nagrody GTPS

Jarosław  Balcewicz

Nagrody  GTPS

Wręczenie nagród Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, to zawsze wyjątkowe wydarzenie. Stąd też galeria „PUNKT” przy ul. Chlebnickiej 2 wypełniła się po brzegi osobami dla których kultura i sztuka nie są pojęciami abstrakcyjnymi.

Zarówno przybyłych licznie gości, jak i laureatów konkursu Pomorska Grafika Roku 2009, a także Nagród Artystycznych GTPS za 2009 rok powitał, jak zwykle, prezes GTPS,  Ryszard Kul.

Obie wyżej wymienione nagrody są ze sobą, tradycyjnie już, związane, gdyż laureaci Nagród Artystycznych otrzymują je w formie zwycięskiej grafiki. Jury pod przewodnictwem prof. UMK dr hab. Waldemara Woźniaka przyznało pierwsze miejsce w 39 edycji konkursu Pomorska Grafika Roku 2009 pracy „Dzień powszedni 8 ½” wykonanej w technice linorytu przez Sławomira Grabowego. Drugie miejsce zajął linoryt „Zmierzch I” wykonany przez dr Dariusza Syrkowskiego. Trzecie miejsce przypadło wykonanej w technice digital print pracy „Negatywny” prof. dr hab. Cezarego Paszkowskiego. Natomiast cztery wyróżnienia trafiły do: Joanny Budzyńskiej, Iwony Murawskiej, Agnieszki Strzęp oraz Pawła Wojewody. Na konkurs wpłynęło 68 prac wykonanych przez 33 autorów.

Laureatami przyznanych już po raz 26 Honorowych Nagród Artystycznych GTPS za 2009 rok zostało dziewięć osób. Piotr Grosz został doceniony w dziedzinie upowszechniania kultury za prowadzenie działalności wystawienniczej w galerii „Pionowa”. Z kolei Kazimierz Kalkowski w dziedzinie plastyki za wystawy ceramiki i malarstwa w Muzeum Sopotu i Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Piotra Kotlarz otrzymał nagrodę w dziedzinie literatury za całokształt twórczości prozatorskiej i naukowej, w szczególności za esej „Dostrzec sens dziejów”. Hugon Lasecki otrzymał ją w dziedzinie malarstwa za wystawę retrospektywną z okazji 50-lecia pracy twórczej w Oddziale Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Pałacu Opatów. Uzasadnieniem nagrody dla aktorki  Krystyny Łubieńskiej był całokształt działalności artystycznej. Redaktor Anna Sobecka została uhonorowana w dziedzinie publicystyki radiowej za cykl audycji w Radiu Gdańsk o tematyce kulturalnej oraz dotyczącej mniejszości etnicznych. Jarosław Zalesiński został dostrzeżony  w dziedzinie poezji za tom „Wiersze poprzednie i ostatnie”. Natomiast redaktor Paweł Zbierski został nagrodzony w dziedzinie publicystyki telewizyjnej za cykl audycji „debata na dwa glosy” oraz inne programy o tematyce kulturalnej.

-Poziom konkursu na Pomorską Grafikę Roku był bardzo wysoki i wyrównany, a prace artystycznie zróżnicowane – podkreśla prezes GTPS Ryszard Kul. –Jury miało zatem trudny wybór. Utrzymany w klasycznej formie linoryt Sławomira Grabowego, dzięki oparciu się na rytmie i działaniach czernią i bielą oraz poszukiwaniu niuansów formalnych osiągnął zasługujący na docenienie efekt.  Natomiast w przypadku nagród artystycznych, to wbrew niektórym opiniom, zwłaszcza spoza Gdańska, w naszym mieście mamy dużo wydarzeń o wysokim poziomie artystycznym oraz istotnym znaczeniu dla kultury. Przyznane nagrody artystyczne są tego wyrazem.

Nad stroną organizacyjną tego gdańskiego święta sztuki czuwał z kolei dyrektor biura GTPS Daniel Kufel. Okazał się on fenomenem ubiegłorocznych nagród, gdyż wygrał on zarówno konkurs na Pomorską Grafikę Roku, jak i otrzymał Nagrodę Artystyczną. Teraz ten bardzo utalentowany i wrażliwy artysta sprawdza się jako menedżer kultury.

Warto przypomnieć, że GTPS swój rodowód wywodzi z działającego od 11 lipca 1922 roku w Wolnym Mieście Gdańsku polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Wspomniane towarzystwo, poza przerwą wojenną, prowadziło działalność do 27 października 1956 r. Na fali przemian popaździernikowych przekształciło się później w Gdańskie Towarzystwo Naukowe gubiąc po drodze kierunki wyznaczane słowami „przyjaciół” i „sztuki”. Aby nie zaprzepaścić tego dorobku powołano 2 maja 1958 r. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Na jego czele stanął profesor Politechniki Gdańskiej Jerzy Mindowicz.

Przełomowy moment w historii GTPS to 16 kwietnia 1977 r., kiedy to Towarzystwo przeprowadza się do odbudowanej po wojennych zniszczeniach zabytkowej kamieniczki byłej Szkoły Mariackiej, mieszczącej się przy ul. Chlebnickiej 2. Do dzisiaj ten piękny budynek jest siedzibą i własnością GTPS.

Artystyczna „poprzeczka” w GTPS zawsze była ustawiona wysoko, a warunkiem sine qua non wystawiania i tworzenia w towarzystwie było opanowanie artystycznego rzemiosła. Zauważmy, że na świecie minął już okres fascynacji w sztuce kiczem, szmirą, tandetą i szokująca hucpą. Znów ceni się rzemiosło i artystyczny smak, czyli wartości z którymi GTPS zawsze było za pan brat.

Tymczasem przed nami, już w przyszłym roku, jubileuszowa 40 edycja konkursu Pomorska Grafika Roku. Największe emocje zatem wciąż przed nami..

Jarosław  Balcewicz

Comments are closed.